Twój e-mail:
Temat wiadomości:
Treść:
"; } if (empty($_POST['submit'])) { // wyświetlamy formularz display_form(); }elseif (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['temat']) && !empty($_POST['mail'])) { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = "Temat wiadomości: \n $_POST[temat] \n Treść wiadomości: \n $_POST[tresc] \n e-mail: $_POST[mail]"; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n"; $header .= 'Content-type: text/html; charset=UTF-8' . "\r\n"; $header .= "From: <$_POST[mail]>"; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail("dariusz@machej.com.pl","Wiadomosc ze strony WWW","$message","$header") or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo "
Wiadomość została wysłana poprawnie!
"; }else{ echo "
Wypełnij wszystkie pola formularza!
"; display_form(); } ?>

e-mail:

dariusz@machej.com.pl


created by ARTKOLEKTYW